Hopp til hovedinnhold
Air Liquide
Air Liquide worldwide
Please select

Electronics

Åpen

Engineering & Construction

Åpen

Large projects

Åpen

Medisinsk Lystgass AIR LIQUIDE

Reseptpliktig legemiddel for bruk i helsesektoren

Bruk av Medisinsk Lystgass i helsesektoren

Kontakt oss

Medisinsk Lystgass AIR LIQUIDE er et reseptpliktig legemiddel som lenge har vært brukt i helsesektoren. Medisinsk lystgass er en lettere form for narkosemiddel med smertestillende og beroligende egenskaper.

Lystgass brukes i konsentrasjoner mellom 35 og 75 % sammen med Medisinsk Oxygen eller Medisinsk Luft. Iblant kombineres denne lettere narkosen med ulike intravenøse narkosemidler for å gi muskelavslapning ved kirurgiske inngrep, i forbindelse med fødsel og i klinisk tannpleie.

Ved bruk av lystgass (35–75 %) uten tilføying av narkosemiddel er fordelen at pasienten kan holdes bevisst under inngrepet. Effekten av lystgass inntrer raskt og avtar like etter avsluttet innånding

Medisinsk Lystgass fra Air Liquide leveres som kondensert gass i gassflaske i størrelser fra 5 til 50 liter.

Helserisikoer ved bruk av lystgass som rusmiddel

Inhalering av lystgass for å oppnå en kortvarig rus er forbundet med helserisiko, og du kan få alvorlige skader. Lystgassen erstatter oksygenet i lungene, og det kan medføre bevisstløshet, kvelning og i verste fall død. Det verst tenkbare utfallet krever i prinsippet bare et fåtall innåndinger. Det er altså forbundet med livsfare å inhalere lystgass!

Les mer om helserisikoene som er forbundet med bruk av ulike gasser, både til rusformål og for å forvrenge stemmen, under sikkerhetsinformation om lystgass fra European Industrial Gas Associations (EIGA).

Sikkerhetsdatablad og produktinformasjon

Utstyr for medisinske gasser

Air Liquide leverer et bredt utvalg av produkter for gassbruk i helsesektoren. Les mer om utstyr og gasstilbehør under

Tjenester för medisinska gasser

Air Liquide tilbyr tjenester som gir økt trygghet for både ansatte og pasienter på sykehuset: opplæring, gassanalyse, sporbarhet.