Hopp til hovedinnhold
Air Liquide
Air Liquide worldwide
Please select

Electronics

View

Engineering & Construction

View

Large projects

View

Medisinsk Oksygen AIR LIQUIDE (O2)

For de fleste områder innen helsesektoren.

Bruk av Medisinsk Oksygen i helsesektoren

Kontakt oss

Medisinsk Oksygen (også kalt surstoff) er livreddende, og brukes ved de fleste sykehusavdelinger; f.eks. ved akutt- og intensivavdelinger, under operasjoner og postoperativ oppfølging samt ved fødsels- og nyfødtavdelinger. Medisinsk oksygen gis også i hjemmet til pasienter med kronisk lunge- eller hjertesykdom der surstoffmangel (hypoksi) foreligger.

De terapeutiske indikasjonene på surstoffbehandling er:

  • Til behandling av eller for å forebygge akutt eller kronisk hypoksi (surstoffmangel) uansett årsak
  • Som en del av friskgasstilførselen ved anestesi eller intensivpleie
  • Som drivgass ved nebulisatorbehandling
  • For behandling av akutt cluster-hodepine (Hortons hodepine)

Medisinsk Oksygen AIR LIQUIDE er et reseptpliktig legemiddel som skal brukes i samsvar med anvisning fra lege. Gassen leveres på gassflasker med et fyllingstrykk på 200 bar og i størrelser fra 1 til 50 liter.

Levering av Medisinsk Oksygen

Air Liquide leverer medisinske gasser på gassflasker eller i flytende form.

Trenger du gass i store mengder, kan vi levere den i flytende form med tankbil. Vi installerer da en egnet tank og fordamper med kontroll av gassforbruket.

Flytende gas

Utstyr for medisinske gasser

Air Liquide leverer et bredt utvalg av produkter for gassbruk i helsesektoren.

Tjenester for medisinske gasser

Air Liquide tilbyr tjenester som gir økt trygghet for både ansatte og pasienter på sykehuset: opplæring, gassanalyse, og sporbarhet.