Hopp til hovedinnhold

Air Liquide i Norge

Medisinske gasser

Air Liquide tilbyr medisinske gasser, tjenester og utstyr for alle behov innen den private og offentlige helsesektoren, dyrehelsesektoren, odontologi og medisinsk forskning. Gjennom vår kompetanse og våre medisinske produkter, jobber vi målrettet med å gi kundene våre best mulig service og dermed bidra til bedre helse.

Medisinsk luft

Medisinsk luft er et reseptfritt legemiddel som skal brukes i samsvar med anvisning fra lege. Medisinsk luft har mange bruksområder i helsesektoren, først og fremst i forbindelse med behandling i respirator. Den brukes også som bæregass ved inhaleringsterapi (nebuliseringsbehandling) og som en del av friskgasstilførsel ved anestesi.

Les mer om Medisinsk luft

Medisinsk lystgass

Medisinsk oksygen (også kalt surstoff) er livreddende og brukes ved de fleste sykehusavdelinger, f.eks. ved akutt- og intensivavdelinger, under operasjoner og postoperativ oppfølging samt ved fødsels- og nyfødtavdelinger.

Les mer om Medisinsk lystgass

Medisinsk oksygen

Medisinsk oksygen (også kalt surstoff) er livreddende og brukes ved de fleste sykehusavdelinger, f.eks. ved akutt- og intensivavdelinger, under operasjoner og postoperativ oppfølging samt ved fødsels- og nyfødtavdelinger.

Les mer om Medisinsk oksygen

Medisinteknisk karbondioksid

Medisinteknisk karbondioksid brukes i helsesektoren blant annet til insufflering i forbindelse med ulike typer kikkhullskirurgi (laparoskopi) der buken blåses opp for å gi bedre tilgang og oversikt under operasjonen. Gassen er klassifisert som et medisinteknisk produkt og er derfor CE-merket.

Les mer om Medisinteknisk karbondioksid