Hopp til hovedinnhold

Medisinske gasser

Air Liquide tilbyr medisinske gasser, tjenester og utstyr for alle behov innen den private og offentlige helsesektoren, dyrehelsesektoren, odontologi og medisinsk forskning. Gjennom vår kompetanse og våre medisinske produkter, jobber vi målrettet med å gi kundene våre best mulig service og dermed bidra til bedre helse.

Medisinsk Luft AIR LIQUIDE

Medisinsk Luft har mange bruksområder i helsesektoren, først og fremst i forbindelse med behandling i respirator. Den brukes også som bæregass ved inhaleringsterapi (nebuliseringsbehandling) og som en del av friskgasstilførsel ved anestesi.

Les mer om Medisinsk Luft

Medisinsk Lystgass AIR LIQUIDE

Medisinsk Lystgass AIR LIQUIDE er et reseptpliktig legemiddel som lenge har vært brukt i helsesektoren. Medisinsk Lystgass er en lettere form for narkosemiddel med smertestillende og sederende egenskaper.

Les mer om Medisinsk Lystgass

Medisinsk Oksygen AIR LIQUIDE

Medisinsk Oksygen (også kalt surstoff) er livreddende og brukes ved de fleste sykehusavdelinger, f.eks. ved akutt- og intensivavdelinger, under operasjoner og postoperativ oppfølging samt ved fødsels- og nyfødtavdelinger.

Les mer om Medisinsk Oksygen

Medisinteknisk Karbondioksid CO2

Medisinteknisk karbondioksid brukes i helsesektoren blant annet til insufflering i forbindelse med ulike typer kikkhullskirurgi (laparoskopi) der buken blåses opp for å gi bedre tilgang og oversikt under operasjonen. Gassen er klassifisert som et medisinteknisk produkt og er derfor CE-merket.

Les mer om Medisinteknisk Karbondioksid CO2

Rekvisisjon for Medisinske gasser

Bestillingsskjema - Medisinske Gassblandinger