Hoppa till huvudinnehåll
Air Liquide
Air Liquide worldwide
Please select

Electronics

Öppen

Engineering & Construction

Öppen

Large projects

Öppen

Medicinska gaser

Air Liquide erbjuder medicinska gaser, tjänster och utrustning för alla behov inom privat och offentlig sjukvård, djursjukvård, tandvård och medicinsk forskning. Vi är dedikerade att, genom kompetens och högkvalitativa produkter, ge våra kunder bästa tänkbara service, och härigenom bidra till ökad hälsa.

Kalinox (50% Lustgas, 50% Syrgas)

Kalinox är en blandning av Medicinsk Lustgas (50%) och Medicinsk Oxygen (50%) som används för smärtlindring vid akutsjukvård och mindre ingrepp. I och med att syrgashalten är högre än 21% (luft), så finns ingen risk för överdosering.

Läs mer om Kalinox

Medicinsk Luft AIR LIQUIDE

Medicinsk Luft Air Liquide är ett receptfritt läkemedel som skall användas enligt läkares föreskrift. Medicinsk Luft har många användningsområden inom sjukvården, främst vid respiratorvård. Den används också som bärgas vid inhalationsterapi (nebuliseringsbehandling) och som en del av färskgasflödet vid anestesi.

Läs mer om Medicinsk luft

Medicinsk Lustgas AIR LIQUIDE

Medicinsk Lustgas Air Liquide är ett receptbelagt läkemedel som har använts länge inom sjukvården. Medicinsk Lustgas är en lättare form av narkosmedel med smärtstillande och sederande egenskaper.

Läs mer om Medicinsk lustgas

Medicinsk Oxygen AIR LIQUIDE

Medicinsk Oxygen (även kallat syre, syrgas) är livsuppehållande och används inom de flesta områden i sjukvården, t ex akutvård, intensivvård, operations- och postoperativ verksamhet, liksom även förlossnings- och neonatalvård.

Läs mer om Medicinsk oxygen

Medicinteknisk Koldioxid CO2

Medicinteknisk Koldioxid används inom sjukvården, bland annat för insufflering vid olika typer av s k titthålskirurgi (laparoskopi) då man blåser upp buken, för att förbättra åtkomst och sikt under operationen. Gasen är klassad som medicinteknisk produkt och är därför CE-märkt.

Läs mer om Medicinteknisk koldioxid