Hoppa till huvudinnehåll

Medicinteknisk Koldioxid CO2

För bl a titthålskirugi i sjukvården

Användning av Medicinteknisk Koldioxid i sjukvård

Kontakta oss

Medicinteknisk Koldioxid CO2 används inom sjukvården, bland annat för insufflering vid olika typer av s k titthålskirurgi (laparoskopi) då man blåser upp buken, för att förbättra åtkomst och sikt under operationen. Gasen är klassad som medicinteknisk produkt och är därför CE-märkt.

Medicinteknisk Koldioxid levereras som kondenserad gas i gasflaskor i förpackningsstorlekar från 1 till 20 liter.

Säkerhetsdatablad och produktinformation

Utrustning för medicinska gaser

Air Liquide levererar ett brett sortiment av produkter för gasanvändning inom sjukvården.

Tjänster för medicinska gaser

Air Liquide erbjuder tjänster som ökar tryggheten för personal och patienter på sjukhuset: utbildning, gasanalys, spårbarhet.