Gå til hovedindhold
Air Liquide
Air Liquide worldwide
Please select

Electronics

Åben

Engineering & Construction

Åben

Large projects

Åben

Medicinske gasser

Air Liquide tilbyder medicinske gasser, tjenesteydelser og udstyr til alle behov inden for sygehusvæsenet , private og offentlige, dyrlæger, tandlæger, og til medicinsk forskning. Med vores viden og medicinske produkter ønsker vi at give vores kunder den bedst tænkelige service og på den måde bidrage til bedre sundhed.

Kalinox (50% Lattergas, 50% Oxygen)

Kalinox er en blanding af Lattergas (50 %) og Medicinsk Oxygen (50 %), som anvendes til smertelindring ved akutbehandling og mindre indgreb. Fordi iltindholdet er højere end 21 % (luft), er der ingen risiko for overdosering.

Læs mer om Kalinox

Medicinsk Luft AIR LIQUIDE

Medicinsk Luft AIR LIQUIDE er et receptfrit lægemiddel, som skal anvendes i henhold til lægens anvisninger. Medicinsk Luft har mange anvendelsesmuligheder i sundhedsvæsenet, primært ved respiratorbehandling. Medicinsk Luft anvendes også som bæregas ved inhalationsterapi (nebulisatorbehandling) og som en del af friskgasflowet ved anæstesi.

Læs mer om Medicinsk Luft

Medicinsk Lattergas AIR LIQUIDE

Medicinsk Lattergas AIR LIQUIDE er et receptfrit lægemiddel, der har været anvendt i sundhedsvæsenet i mange år. Medicinsk Lattergas er en lettere form for narkosemiddel med smertestillende og sederende egenskaber.

Læs mer om Medicinsk Lattergas

Medicinsk Oxygen AIR LIQUIDE

Medicinsk Oxygen (også kaldet ilt, gasformig ilt) er livreddende og anvendes inden for de fleste områder i sundhedsvæsenet, fx akutafdelinger, intensivafdelinger, under operationer og postoperativt og på føde- og neonatalafdelinger.

Medicinsk Oxygen anvendes også til hjemmebehandling af patienter med kroniske lunge- eller hjertesygdomme, som medfører iltmangel (hypoksi). Læs mer om Vitalaire

Læs mer om Medicinsk Oxygen

Medicinteknisk Kuldioxid CO2

Medicinteknisk Kuldioxid CO2 anvendes i sundhedsvæsenet til bl.a. insufflering ved forskellige former for såkaldt nøglehulskirurgi (laparoskopi), hvor man fylder bughulen med luft for at forbedre adgang og synsforhold under operationen. Gassen er klassificeret som et medicinteknisk produkt og er derfor CE-mærket.

Læs mer om Medicinteknisk Kuldioxid