Премини към основното съдържание
Air Liquide
Air Liquide worldwide
Please select

Electronics

Отвори

Engineering & Construction

Отвори

Large projects

Отвори

Air Liquide в България Здравеопазване

Здравеопазване

Ер Ликид има за цел да осигури на клиентите си грижа с продължителен ефект от болниците до домашни грижи с медицинските си продукти и услуги, които имат за цел да защитят уязвимите общности.

В момента Ер Ликид България снабдява с медицински кислород 4 големи болници в страната. Ние се вглеждаме в най-важните предизвикателства, които здравеопазването среща днес, като ни мотивира да действаме активно и да открием най-близкото и ефективно решение за нашите клиенти.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Мартин Георгиев Лице за контакт по Лекарствена Безопасност

+359 887 886 881

Send an email

Течният Медицински Кислород, който се произвежда в гр.Перник е със статут на лекарствен продукт, и отговаря на всички изисквания, съгласно Европейската Фармакопея(задължителна за регистрираните лекарствените продукти в Европейския съюз). Има издадени следните разрешителни от Изпълнителна Агенция по Лекарствата:

 • Разрешение за производство
 • Сертификат за добра производствена практика ( ДПП )
 • Разрешение за употреба

DALIA

Благодарение на техническата ни експертиза и производствения капацитет, Ер Ликид България може да достави иновативни решения и услуги за всеки клиент който има нужда да подобри ефективността от работните процеси, както и разбира се безопасността на работното място и защита на околната среда.

Нашата ексклузивна DALIA телемониторинг система осигурява 24-часово дистанционно наблюдение и надзор, предоставяйки ни цялата необходима информация за наличността и разхода на ползвания от болниците газ. По този начин можем дистанционно да следим и контролираме количествата течен медицински кислород, необходими за непрекъснатото и безпроблемно протичане на лечебния процес:

 • Проследимост на критичното ниво на продукта посредством технологията DALIA
 • Редовни и навременни доставки
 • Елиминиране на възможни грешки при поръчка
 • Поддържане на необходимото количество на течен медицински кислород в наличност
 • Поддържане на база данни за консумацията на болницата
 • Подаване на аларма в случай на консумация с отклоняващи се от средните стойности
 • Непрекъснат стремеж към оптимизация
 • Годишна оценка

Благодарение на техническата ни експертиза и производствения капацитет, Ер Ликид България може да достави иновативни решения и услуги за всеки клиент който има нужда да подобри ефективността от работните процеси, както и разбира се безопасността на работното място и защита на околната среда.

Системата DALIA гарантира напълно надеждно обслужване 24 часа в денонощието. А нашите експерти по техническа поддръжка са на разположение, за да реагират бързо при спешни случаи.