Gå til hovedindhold
Air Liquide
Air Liquide worldwide
Please select

Electronics

Åben

Engineering & Construction

Åben

Large projects

Åben

Medicinsk Lattergas AIR LIQUIDE

Receptfrit lægemiddel til sundhedsvæsenet

Anvendelse af Medicinsk Lattergas

Kontakt os

Medicinsk Lattergas AIR LIQUIDE er et receptfrit lægemiddel, der har været anvendt i sundhedsvæsenet i mange år. Medicinsk Lattergas er en lettere form for narkosemiddel med smertestillende og sederende egenskaber .

Lattergas anvendes i koncentrationer på mellem 35 og 75 % sammen med Medicinsk Oxygen eller Medicinsk Luft. Nogle gange kombineres denne lette form for narkose med forskellige intravenøse narkosemidler for at opnå muskelafslapning ved kirurgiske indgreb, på fødeafdelinger og inden for tandpleje.

Ved brug af lattergas (35-75 %) uden tilførsel af narkosemiddel er fordelen, at patienten kan holdes ved bevidsthed under indgrebet. Effekten af lattergas indtræder hurtigt og klinger af umiddelbart efter afsluttet indånding. Se også Kalinox

Medicinsk Lattergas AIR LIQUIDE leveres som kondenseret gas i flasker i emballagestørrelser fra 5 til 50 liter.

Sundhedsrisici ved anvendelse af lattergas i beruselsesøjemed

At inhalere lattergas for at opnå en kortvarig rus er forbundet med sundhedsrisici, og det kan give dig alvorlige skader. Lattergassen erstatter ilten i lungerne, hvilket kan føre til bevidstløshed, kvælning og i værste fald død. Hvis du er uheldig, kan nogle få indåndinger være nok til, at det får de værst tænkelige følger. At indånde lattergas er altså forbundet med livsfare!

Læs mere om helbredsrisiciene ved anvendelse af forskellige gasser, både i beruselsesøjemed og til at forvrænge stemmen, i dette dokument med sikkkerhedsinformation fra European Industrial Gas Associations (EIGA).

Sikkerhedsdatablade og produktinformation

Udstyr til medicinske gasser

Air Liquide leverer et bredt sortiment af produkter til gasanvendelse i sundhedsvæsenet.

Tjenesteydelser i forbindelse med medicinske gasser

Air Liquide tilbyder tjenesteydelser, der øger trygheden for personale og patienter på sygehuse: uddannelse, gasanalyse, sporbarhed.